Arsenal Sweden Podcast

Veckans gäst Thomas Gustavsson ger sina synpunkter på vad som bör rättas till och vilka kandidater han ser som potentiella efterträdare till Emery.

Direct download: E346.mp3
Category:Sports & recreation -- posted at: 1:04pm CEST