Arsenal Sweden Podcast

Snackisar i S04E32 : Deltagarna pratar biljettutbud, svaga semifinalinsatser genom åren och diskuterar huruvida det är viktigt att komma högt upp i tabellen. Den här veckan blir det också sidospår om skolans betygssystem och föreningsliv.

GÄSTER: Axel Asplund och Jocke Lander

PROGRAMLEDARE: Hans Larson (hans.larson@arsenal.se)

INTRO: Admir Sahman (@AdmirSahman)

OUTRO: Danny Graft - Arsenal

Direct download: AS_Podcast_s04e32_2.mp3
Category:Sports & recreation -- posted at: 11:26am CEST

1