Arsenal Sweden Podcast

Jocke Lander och Axel Asplund debatterar betygsskalan 1-10 där ofta 4-8 används istället för att utnyttja hela skalan. Vi snackar om matchen mot Newcastle och minns tillbaka när vi själva var där och såg 4-4-matchen 2011, Gazidis till Milan, sköna resmål i Europa och Tottenham i Milton Keynes.

Direct download: AUDIO_LEVELED_AXEL_OCH_JOCKE.mp3
Category:Sports & recreation -- posted at: 12:30am CEST

1