Arsenal Sweden Podcast

Lars Lundstedt och Patrik Holmsten analyserar matchen mot Bournemouth på längden och tvären och känner sig ganska optimistiska.

Direct download: E364.mp3
Category:Sports & recreation -- posted at: 11:28pm CEST

1