Arsenal Sweden Podcast

Det senaste avsnittet av Arsenal Swedens podcast finns nu ute. Här är en del av innehållet: Portsmouth borta, Invincibles, 50-årsfest på Isle of Wight, flyttade matcher och engelsk tradition.

Direct download: 371.mp3
Category:Sports & recreation -- posted at: 7:36pm CEST

1