Arsenal Sweden Podcast

GÄSTER: Axel Asplund och Martin Palmér

PROGRAMLEDARE: Thomas Gustavsson (podcast@arsenal.se)

INTRO: Admir Sahman (@AdmirSahman)

OUTRO: Danny Graft - Arsenal

Direct download: podd_20_mars.mp3
Category:Sports & recreation -- posted at: 1:47pm CEST

Podden pratar om tveksamt försvarsspel, Elnenys trots allt spännande första tid i Arsenal och Wengers framtid i klubben.

GÄSTER: Andreas Ellström och Johan Åkesson

PROGRAMLEDARE: Hans Larson (podcast@arsenal.se)

INTRO: Admir Sahman (@AdmirSahman)

OUTRO: Danny Graft - Arsenal

Direct download: AS_Podcast_s05e33.mp3
Category:Sports & recreation -- posted at: 2:22pm CEST

GÄSTER: Indra Kullenberg och Lars Lundstedt

PROGRAMLEDARE: Thomas Gustavsson (podcast@arsenal.se)

INTRO: Admir Sahman (@AdmirSahman)

OUTRO: Danny Graft - Arsenal

Direct download: podd_6_mars.mp3
Category:Sports & recreation -- posted at: 9:16pm CEST

1