Arsenal Sweden Podcast

Snackisar i S03E28: Specialavsnitt med Arsenal Sweden i fokus. Vad har styrelsen för roll? Hur har utveckligen sett ut sedan starten 2001? Hur ser framtiden ut? Hur tar man sig tillväga ifall man vill hjälpa till? Utöver föreningssnack bjuds även på diskussioner om Arsenal i allmänhet, bl.a. en stor diskussion om anledningen bakom vårt dystra skadefacit, varför laget gjorde succe i höstas och vilka spelare som gästerna är missnöjda respektive nöjda över.

GÄSTER: Axel Asplund (@Axel_Asplund), Lars Lundstedt (@LarraLundstedt), Andreas Andersson (@delazon), Tobias BÄckström (@tobiasbackstrom) & Uffe Jansson (@GuinnessUffe).

PROGRAMLEDARE: Kristonel Elwe (@SuperSwe)

INTRO: Admir Sahman (@AdmirSahman)

OUTRO: Danny Graft - Arsenal.

Direct download: S03E28.mp3
Category:Sports & recreation -- posted at: 2:45pm CEST

1