Arsenal Sweden Podcast

Våndas inte ensam, utan gör det tillsammans med podden!

GÄSTER: Axel Asplund

PROGRAMLEDARE: Kristonel Elwe (podcast@arsenal.se)

VECKANS SNACKISAR: Förlusten mot Manchester City, de miserabla insatserna, huruvida supportrarna befinner sig i stadet av ilska, förnekelse eller depression, om det döda känslolivet som supporter, den eviga Wenger-frågan, jämförelserna med Leyton Orient, framtidshopp och mycket annat.

INTRO: Admir Sahman

OUTRO: Danny Graft - Arsenal

Direct download: S0729.mp3
Category:Sports & recreation -- posted at: 8:28am CEST

1